Zostawić wniosek

Hauptmann Epo Farbig

Hauptmann Epo Farbig

Pigmentowana powłoka epoksydowa

Posadzka pigmentowana na bazie żywicy epoksydowej o szerokim zakresie zastosowania

kupić

Strefa zastosowania

Produkt Hauptmann Epo Farbig jest stosowany w charakterze posadzki i powłoki zasklepiającej do powierzchni o przeznaczeniu przemysłowym w warunkach wysokich obciążeń.

Przykłady zastosowania:

  • powierzchnie produkcyjne;
  • pomieszczenia magazynowe;
  • warsztaty;
  • hale zakładowe.

Właściwości produktu

Produkt Hauptmann Epo Farbig  jest posadzką pigmentowaną dwuskładnikową na bazie żywic epoksydowych, odporną na obciążenia mechaniczne.

  • odporny na obciążenia mechaniczne;
  • odporny na oddziaływanie środków chemicznych;

Podłoże

Podłoże do posadzek bezspoinowych  powinno być nośne, twarde, bez elementów odwarstwiających się, pyłu, plam oleju i tłuszczu, śladów gumy i innych substancji pogarszających adhezję.

Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. Podłoże powinno osiągnąć określonej wartości wilgotności równoważnej i w trakcie użytkowania powinno być chronione przed wpływem wilgoci od wewnątrz.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

  • beton maksymalnie 4% masy
  • posadzka cementowa bezspoinowa maksymalnie 4% masy

Przygotowanie podłoża

Aby podłoże odpowiadało wszystkim powyższym wymogom, jego należy właściwie przygotować, na przykład wykonując śrutowanie lub szlifowanie diamentowe. Odpryski i fragmenty uszkodzone podłoża należy wyrównać produktem Hauptmann Epo 320.

Przygotowanie podłoża

Utwardzacz (składnik В) w całości dodać do składnika podstawowego (składnik А), następnie mieszankę wymieszać, przelać do osobnego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać. W przypadku systemów wysokiego wypełnienia do mieszanki żywicy epoksydowej, powoli mieszając, dodać niezbędną w tym przypadku zastosowania  ilość wypełniacza, zaś uzyskaną mieszankę starannie wymieszać.

Przygotowaną mieszankę niezwłocznie nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić stosownym narzędziem.

Proporcje mieszania

83:17 wg masy

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 25 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność materiału.

Porady odnośnie pracy

Temperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach +8°С - + 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy +20°С około 24 godziny, а przy +8°С po około 2 dnia posadzka jest gotowa do częściowego obciążenia (po posadzce można chodzić). Po 7 dniach przy+20°С posadzka jest w pełni gotowa do obciążenia mechanicznego i chemicznego. Niskie temperatury przedłużają czas wysychania produktu. 

Przykłady zastosowania

Grunt:

Produkt Hauptmann Epo Farbig w charakterze gruntu /szpachlówki nanieść szpachlą. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Powłoka zasklepiająca:

Produkt Hauptmann Epo Farbig nanieść gumową łopatką lub żelazną szpachlą w zależności od założonej chropowatości, uzyskaną powierzchnię wyrównać wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,6-1 kg/m2.

Warstwa licowa:

Produkt Hauptmann Epo Farbig mieszankę z dodatkiem wypełniacza w stosunku 2:1 wg masy rozprowadzić zębatą szpachlą po powierzchni, uzyskaną powłokę wyrównać wałkiem igłowym.

Zużycie produktu: minimum 2 kg/m produktu Hauptmann Epo Farbig i 1kg/m piasku kwarcowego frakcji 0.2-0.4 mm.

Wszystkie powyższe dane techniczne były uzyskane przy testowaniu produktu o standardowych kolorach w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia parametrów. Możliwe są nieznaczne odchylenia koloru produktu z różnych partii. Na sąsiadujących powierzchniach należy przetwarzać produkt z jednej partii.

Pod wpływem promieniowania UV i warunków pogodowych żywice epoksydowe mogą zmieniać kolor.

Stabilność koloru powłoki można poprawić, dodając powłokę ochronną zasklepiającą pochłaniającą na podstawie poliuretanów.

Narzędzia pracy, czyszczenie

Narzędzia pracy i możliwe zanieczyszczenia należy oczyścić rozpuszczalnikiem natychmiast po zakończeniu pracy.

Zużycie i przechowywanie

Zużycie produktu:

W zależności od zastosowania minimum 0,30 – 2 kg/m2.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie mniej niż +8°С 

Okres przechowywania minimum 9 miesięcy.

WYBÓR KOLORU I TEKSTURY

Wybrać teksturę:

Przykład powłoki zewnętrznej:

Standardowe kolory RAL:

Standardowe kolory mix:

DRUK WNIOSKU


WYBÓR KOLORU

Standardowe kolory RAL:

DRUK WNIOSKU

DRUK WNIOSKU