Zostawić wniosek

Posadzka Hauptmann A3

Posadzka Hauptmann A3

Posadzka Hauptmann A3

Bezspoinowe posadzki epoksydowe „Hauptmann Epo Farbig”. Grubość posadzki – 1,4-2,5 mm.

kupić

 

Struktura posadzki bezspoinowej

1. Podłoże betonowe
2. Grunt: Hauptmann Epo 420/Epo 320 

3. Warstwa licowa: Hauptmann Epo Farbig.

Podłoże posadzki bezspoinowej

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

  • Beton maksymalnie 4% masy
  • Posadzka cementowa maksymalnie 4% masy.

 

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały na kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki.

Przygotowanie podłoża

Aby podłoże odpowiadało wszystkim powyższym wymogom, należy go we właściwy sposób przygotować, na przykład wykonując śrutowanie lub szlifowanie diamentowe. Odpryski i fragmenty uszkodzone podstawy należy wyrównać produktem  Hauptmann Epo 320.

Przykłady zastosowania posadzki Hauptmann A3

Gruntowanie:
Produkt Hauptmann Epo 420 w charakterze gruntu nanieść gumową łopatką i wałkować wałkiem epoksydowym do uzyskania równej powierzchni. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Warstwa bazowa:
Produkt  Hauptmann Epo Farbig szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni, uzyskaną posadzkę wyrównać wałkiem igłowym. Zużycie produktu 1,5-2 kg/m2  .

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia parametrów. Możliwe są nieznaczne odchylenia koloru produktu z różnych partii. Na sąsiadujących powierzchniach należy przetwarzać produkt z jednej partii. Pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych możliwa jest zmiana koloru powłoki epoksydowej. 

Trwałość koloru powłoki można poprawić poprzez naniesienie ochronnej powłoki zamykającej pochłaniającej promienie UV na podstawie poliuretanów.

Фактура поверхности покрытия
Гладкое, глянцевое
Цвет
По каталогу RAL
Ударная прочность
20 Дж/ см3
Прочность при растяжении
35 МПа
Адгезия покрытия к основанию
7 МПа
Средний коэффициент линейного теплового расширения в диапазоне температур от 0ºС до 40ºС
1,03 ºС·10-5
Твердость по Шору
83 ед.
Истираемость
0,02 г/ см2
Водопоглащение
0,1 %
Стойкость к действию 10% раствора гидроксида калия при температуре (20±2)ºС, % изменения массы по истечению 28 суток погружения
0,2 %
Стойкость к действию 10% раствора соляной кислоты при температуре (20±2)ºС, % изменения массы по истечению 28 суток погружения
0,4 %
Стойкость к действию раствора синтетического моющего средства при температуре (20±2)ºС, % изменения массы по истечению 28 суток погружения
0,2 %
Показатели по пожарной безопасности
Г1,В2,РП1,Д2

WYBÓR KOLORU I TEKSTURY

Wybrać teksturę:

Przykład powłoki zewnętrznej:

Standardowe kolory RAL:

Standardowe kolory mix:

DRUK WNIOSKU


WYBÓR KOLORU

Standardowe kolory RAL:

DRUK WNIOSKU

DRUK WNIOSKU