Zostawić wniosek

Hauptmann Н208Y

Hauptmann Н208Y

Hauptmann Н208Y

Utwardzacz przeznaczony do szybkiego utwardzenia mieszanek epoksydowych do posadzek bezspoinowych i barwiących. Stosowany w zaprawach budowlanych, lepiszczach i gruntach.

kupić

Właściwości:

  • utwardzacz do żywicy epoksydowej niezawierający rozpuszczalnika
  • zmodyfikowana poliamina cykloalifatyczna
  • niska lepkość
  • wysoka reaktywność
  • nie zawiera n-fenolu

WYBÓR KOLORU I TEKSTURY

Wybrać teksturę:

Przykład powłoki zewnętrznej:

Standardowe kolory RAL:

Standardowe kolory mix:

DRUK WNIOSKU


WYBÓR KOLORU

Standardowe kolory RAL:

DRUK WNIOSKU

DRUK WNIOSKU