HAUPTMANN CEMTOP 340

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Metody i strefy zastosowania


Hauptmann Cemtop 340 został stworzony do produkcji posadzek bezspoinowych w budynkach przemysłowych, takich jak magazyny, składy, biura i strefy intensywnego ruchu wózków widłowych. Może być także stosowany do tworzenia podłóg iskrobezpiecznych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do podłoża i odpornością na oddziaływanie wody.

Zalecana grubość wynosi 5-10 mm w ciągu jednej operacji. Maksymalna grubość wynosi 25 mm. W warunkach normalnych po posadzce można chodzić już po 1-2 godzinach, a po tygodniu w zależności od warunków obiektu poddawać większym obciążeniom. Wyschnięty i dopiero co ułożony produkt może być pomalowany lakierem Hauptmann Lack 2K lub żywicą epoksydową Hauptmann Epo Farbig / Hauptmann Epo W Farbig , aby ochronić go przed brudem, który wżera się w posadzkę cementową... 

Przygotowanie ślepej podłogi

Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być twardą, szczelną i wolną od zabrudzeń. Cały pył sprzątnąć próżniowo. Mleko cementowe z betonu i starą warstwę usunąć mechanicznie, na przykład, piaskowaniem. Beton zabrudzony naftą lub brudem można oczyścić wypalaniem lub stosownymi środkami odtłuszczającymi. Przed naniesieniem produktu Hauptman Cemtop 340 powierzchnię zagruntować gruntem Hauptmann Grund z zużyciem 0,15 – 0,4 kg/m2  w zależności od struktury podłoża.

Wykonanie zaprawy

Hauptmann Cemtop 340 może być zmieszana w automatycznej betoniarce z pompą. W tym celu należy wykorzystać czystą pitną wodę w stosunku 4,75-5 ,0 litrów na worek o wadze 25 kg. Zmieszany materiał wykorzystać w ciągu 15 minut.

Czyszczenie

Wszystkie narzędzia i wyposażenie niezwłocznie oczyścić wodą.

Zastosowanie

Progi drzwi, stopnie, kanały wodociągowe i przelewy burzowe powinny być izolowane barierą ze spienionych materiałów. Większe powierzchnie powinny być podzielone na odcinki. Zwykła szerokość odcinka - 8-12 m, w zależności od mocy pompy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo – zawiera cement, wilgotny cement ma właściwości korozyjne. Chronić oczy i unikać długiego kontaktu ze skórą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacja ogólna

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy przetwórstwie produktu na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia we wskaźnikach. 

Faktura powierzchni posadzki 

Gładka, matowa 

Kolor 

Szary 

Wytrzymałość na obciążenie dynamiczną 

10 J/cm3 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 

12 MPа 

Wytrzymałość na ściskanie 

40 МPа 

Adhezja posadzki do podłoża 

4 МPа 

Wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

Odniesiony do materiałów niepalnych 

Mieszanie z wodą 

18-19% (4,5-4,75 litrów /25 kg produktu) 

Pomiary ruchomości penetrometrem 

150-155 mm

Minimalna stosowana temperatura 

+ 6 ºC 

Gęstość suchej zaprawy 

około 1,5 g/cm3 

Gęstość wilgotna 

1,9 g/cm3 

Czas zachowania właściwości roboczych

10-15 min, w zależności od temperatury 

Czas twardnienia 

1-3 godziny – do ruchu pieszego 
24 godziny – do obciążeń umiarkowanych 
1 tydzień – do dużych obciążeń 

Przechowywanie 

6 miesięcy w warunkach suchych

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV