HAUPTMANN EPO FARBIG

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Strefa zastosowania

Produkt Hauptmann Epo Farbig jest stosowany w charakterze posadzki i powłoki zasklepiającej do powierzchni o przeznaczeniu przemysłowym w warunkach wysokich obciążeń...

Przykłady zastosowania:

  • powierzchnie produkcyjne;
  • pomieszczenia magazynowe;
  • warsztaty;
  • hale zakładowe.

Właściwości produktu

Produkt Hauptmann Epo Farbig  jest posadzką pigmentowaną dwuskładnikową na bazie żywic epoksydowych, odporną na obciążenia mechaniczne.

  • odporny na obciążenia mechaniczne;
  • odporny na oddziaływanie środków chemicznych;

posadzka epoksydowa hauptmann epo farbig

Utwardzacz do podłoża

Utwardzacz (składnik В) w całości dodać do składnika podstawowego (składnik А), następnie mieszankę wymieszać, przelać do osobnego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać. W przypadku systemów wysokiego wypełnienia do mieszanki żywicy epoksydowej, powoli mieszając, dodać niezbędną w tym przypadku zastosowania  ilość wypełniacza, zaś uzyskaną mieszankę starannie wymieszać.

Przygotowaną mieszankę niezwłocznie nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić stosownym narzędziem.

Proporcje mieszania

83:17 wg masy

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 25 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność materiału.

Porady odnośnie pracy

Temperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach +8°С - + 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy +20°С około 24 godziny, а przy +8°С po około 2 dnia posadzka jest gotowa do częściowego obciążenia (po posadzce można chodzić). Po 7 dniach przy+20°С posadzka jest w pełni gotowa do obciążenia mechanicznego i chemicznego. Niskie temperatury przedłużają czas wysychania produktu. 

Przykłady zastosowania

Grunt:

Produkt Hauptmann Epo Farbig w charakterze gruntu /szpachlówki nanieść szpachlą. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Powłoka zasklepiająca:

Produkt Hauptmann Epo Farbig nanieść gumową łopatką lub żelazną szpachlą w zależności od założonej chropowatości, uzyskaną powierzchnię wyrównać wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,6-1 kg/m2.

Warstwa licowa:

Produkt Hauptmann Epo Farbig mieszankę z dodatkiem wypełniacza w stosunku 2:1 wg masy rozprowadzić zębatą szpachlą po powierzchni, uzyskaną powłokę wyrównać wałkiem igłowym.

Zużycie produktu: minimum 2 kg/m produktu Hauptmann Epo Farbig i 1kg/m piasku kwarcowego frakcji 0.2-0.4 mm.

Wszystkie powyższe dane techniczne były uzyskane przy testowaniu produktu o standardowych kolorach w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia parametrów. Możliwe są nieznaczne odchylenia koloru produktu z różnych partii. Na sąsiadujących powierzchniach należy przetwarzać produkt z jednej partii.

Pod wpływem promieniowania UV i warunków pogodowych żywice epoksydowe mogą zmieniać kolor.

Stabilność koloru powłoki można poprawić, dodając powłokę ochronną zasklepiającą pochłaniającą na podstawie poliuretanów.

Narzędzia pracy, czyszczenie

Narzędzia pracy i możliwe zanieczyszczenia należy oczyścić rozpuszczalnikiem natychmiast po zakończeniu pracy.

Zużycie i przechowywanie

Zużycie produktu:

W zależności od zastosowania minimum 0,30 – 2 kg/m2.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie mniej niż +8°С 

Okres przechowywania minimum 9 miesięcy.

Produkt Hauptmann EPO 320 użyto m.in. tutaj
Podłoże posadzek bezspoinowych można zobaczyć: tutaj

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV