HAUPTMANN TOP 2K

Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Strefa zastosowania

Produkt Hauptmann Top 2K jest stosowany w budynkach o przeznaczeniu administracyjnym z intensywnym użytkowaniem.

Przykłady zastosowania:

 • pomieszczenia administracyjne;
 • mieszkania;
 • restauracje;
 • sklepy;
 • łazienki;
 • do produkcji powłok dekoracyjnych na meble, drewno, płyty gipsowo-kartonowe.

Właściwości produktu

Produkt Hauptmann Top 2K   jest pigmentowaną dwuskładnikową powłoką na bazie żywic akrylanowych. 

 • odporny na obciążenia mechaniczne
 • odporny na obciążenia chemiczne
 • długowieczny
 • przeciwpoślizgowy
 • odporny na promieniowanie UV
 • bezpieczny dla zdrowia

Podłoże

powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i ścierania opon oraz innych substancji rozwarstwiających.

Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. Podłoże powinno osiągnąć określoną wartość równoważnej wilgotności i w trakcie użytkowania chronione przed wpływem wilgoci od wewnątrz.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • Beton maksymalnie 4% masy
 • Posadzka cementowa bezspoinowa maksymalnie 4% masy

Przygotowanie podłoża

Aby podłoże odpowiadało wszystkim powyższym wymogom, należy go we właściwy sposób przygotować, na przykład wykonując śrutowanie lub szlifowanie diamentowe. Odpryski i fragmenty uszkodzone podstawy należy wyrównać produktem   Hauptmann Epo 320.

Przygotowanie podłoża

Utwardzacz (składnik В) w całości dodać do masy podstawowej (składnik А), następnie masę wymieszać. Gotową mieszankę nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić odpowiednim narzędziem.

Proporcje mieszania

77:23 wg masy

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 25 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność zaprawy.

Porady odnośnie pracy

Temperatura przetwarzania:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach 8 – 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy +20°С około 4 godzin, a przy +8°С około 12 godzin – powłoka gotowa do dalszej obróbki. Przy niższych temperaturach czas wysychania wydłuża się.

Przykłady zastosowania

Zagruntować powierzchnię gruntem Hauptmann Epo 420 i przysypać piaskiem kwarcowym frakcji 0.4-0.8 mm. Przy bardzo chłonnych podłożach zaleca się zagruntować powierzchnię dwukrotnie.

Powłoka zasklepiająca:

Produkt Hauptmann Epo Top 2K nanieść żelazną szpachlą. Zużycie produktu 0,2-2 kg/m2.

Warstwa licowa:

Produkt Hauptmann Lack 2K nanieść na powierzchnię z zużyciem 0.1-0.2 kg/m2 wałkiem nylonowym. 

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu o kolorze standardowym w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchyłki od podanych parametrów. Możliwe są nieznaczne różnice w kolorze produktów z różnych partii. Na sąsiadujących powierzchniach pracować z produktem z jednej partii.

Pod wpływem promieniowania UV oraz zjawisk atmosferycznych możliwa jest zmiana koloru powłoki epoksydowej.

Trwałość barw można poprawić stosując powłokę ochronną pochłaniającą promieniowanie UV, zasklepiające, na bazie poliuretanów.

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy czyścić wodą.

Zużycie i przechowywanie

Zużycie produktu:

W zależności od sytuacji zastosowania minimum 0,25– 2 kg/m2.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +8°С 

Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV