POSADZKA HAUPTMANN A2

Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Struktura posadzki

1. Podłoże betonowe
2. Grunt: Hauptmann Epo 420/Epo W 320
3. Warstwa bazowa: Hauptmann Epo 320/Epo W 320 + piasek kw. 0.4-0.8 mm 
4. Warstwa licowa: Hauptmann Epo Farbig/Epo W Farbig

Podłoże posadzki bezspoinowej

Podłoże posadzki

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

  • Beton maksymalnie 4% masy
  • Posadzka cementowa maksymalnie 4% masy.

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały na kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki.

Przygotowanie podłoża

Aby podłoże odpowiadało wszystkim powyższym wymogom, należy go we właściwy sposób przygotować, na przykład wykonując śrutowanie lub szlifowanie diamentowe. Odpryski i fragmenty uszkodzone podłoża należy wyrównać produktem Hauptmann Epo 320.

Przykłady zastosowania posadzki Hauptmann A2

Gruntowanie:
Produkt  Hauptmann Epo 420/Epo W 320 w charakterze gruntu nanieść gumową łopatką i wałkować wałkiem epoksydowym do uzyskania równej powierzchni. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Warstwa bazowa:
Produkt  Hauptmann Epo 320/Epo W 320  szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni z zużyciem 1,5-1,8 kg/m2. Po ułożeniu warstwy bazowej nie oczekując wyschnięcia przysypać piaskiem frakcji 0.4-0.8 mm na powierzchnię do pełnego nasycenia. Po utwardzeniu żywicy luźny piasek sprzątnąć szczotką lub odkurzaczem.

Warstwa licowa:
Produkt  Hauptmann Epo Farbig/Epo W Farbig nanieść gumową łopatką lub szpachlą żelazną w zależności od założonej chropowatości, uzyskaną powłokę wyrównać wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,6-1 kg/m2.

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia parametrów. Możliwe są nieznaczne odchylenia koloru produktu z różnych partii. Na sąsiadujących powierzchniach należy stosować produkt z jednej partii. Pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych możliwa jest zmiana koloru powłoki epoksydowej. 

Trwałość koloru powłoki można poprawić poprzez naniesienie ochronnej powłoki zamykającej pochłaniającej promienie UV na bazie poliuretanów.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV