Ekologiczne materiały

Ekologiczne materiały

Powłoka przemysłowa do podłóg o wytrzymałości żywic epoksydowych, elastyczności poliuretatu - a najważniejsze, że ta powłoka ma jeszcze lepsze właściwości obu.

Organizacja EPA oznaczyła ją jako "zielony" poliuretan, wyróżniający się estetycznym wyglądem, łatwy w utrzymaniu i pielęgnacji.

Epoksyuretan jest następną generacją poliuretanów.

Poproś o wycenę

Bezpłatna dostawa

Bezpłatna dostawa

Bezpłata dostawa materiałów na obiekt zamawiającego przy zamówieniu na kwotę nie mniej niż 1200 zł.

Wyjeżdżamy nieodpłatnie na obiekt w celu udzielenia konsultacji co do urządzenia powłok.

Poproś o wycenę

Posadzki żywiczne


Poproś o wycenę
12
Jesteśmy z Wami już 12 lat!
700+
Ponad 700 z powodzeniem zrealizowanych projektów.

Specyfikacja posadzki żywicznenie.

Budynki przemysłowe różniąsięznacznie od tych mieszkalnych, między innymi rozkładem, budową, a także użyciem materiałów wykończeniowych. Wykańczając takie wnętrza, najczęściej na podłogi wylewane sąposadzki żywiczne, które sąo wiele bardziej wytrzymałe na działanie różnych czynników mechanicznych, takich jak uderzenie, zgięcia czy odpornośćna ścieranie.

Specyfikacja posadzki żywicznej

Branża budowlana stosuje od niemal kilkunastu lat sprawdzone techniki, jeśli chodzi oprace remontowe i wykończeniowe. Na montaż posadzki żywicznej decyduje się corazwięcej osób i to nie tylko w halach i magazynach, ale i domach. Tego typu podłoga posiadao wiele więcej zalet, niż wad. Wytworzona z materiału odpornego na przebarwienia,wchłanianie brudu czy oddziaływanie substancji chemicznych. Dzięki temu jest bardzołatwa w utrzymaniu czystości.ci.

Na rynku dostępnych jest wiele odcieni posadzek żywicznych, dzięki czemu można w tensposób oddzielić w pomieszczeniu strefy za pomocą kolorów. Taka technika sprawdzi sięgłównie w takich miejscach i obiektach, w których konieczne jest wyznaczenie różnych strefczystości.p;

Podłoga jest bardzo łatwa w montażu, jednakże na samym początku należy uszczelnićgrunt, kładąc dodatkowe warstwy piasku i tłucznia. Po wyrównaniu podłoża, należy nałożyćwarstwę hydroizolacyjną, np. membranę polimerową. Posadzkę żywiczną można takżezałożyć na istniejącej już podstawie i wyrównać ewentualne pęknięcia czy ubytki.

Podział posadzek żywicznych

Wyróżniamy kilka systemów posadzek żywicznych, które w zależności od przeznaczeniaróżnią się materiałami i komponentami. Na rynku są dostępne podłoża techniczne,sanitarne, przemysłowe, garażowe, a także dekoracyjne i reprezentacyjne.

Podłogi polimerowe możemy rozdzielić na kilka grup. Najbardziej znaną jest powłokaepoksydowa, która składa się z żywicy i utrwardzacza. By zwiększyć jej twardość stosujesię również szkło kwarcowe. Proponujemy też podłogę poliuretanową, która jestplastyczna, dzięki czemu wytrzymuje uderzenia i wibracje. Kolejnym rodzajem posadzkiżywicznej jest metakrylan metylu, który jest odporny na oddziaływanie wysokich temperaturi wilgotności, a także jest odporny na ścieranie. Spośród wcześniej wymienionychmateriałów, ten jest najdroższy. W halach i magazynach można również położyć powłokętrójskładnikową cementowo-uretanową, której grubość wynosi od 3 do 10 mm.

Ochrona podłóg

Proponowane przez nas posadzki żywiczne nie gromadzą kurzu i brudu, dlatego są takczęsto wybierane przez osoby, które zmagają się z różnego rodzaju alergiami. Nie trzebaczyścić takich podłóg specjalnymi środkami chemicznymi, jednak warto zadbać o ichodpowiednią impregnację, szczególnie w przypadku podłoża betonowego, które jeststosowane na parkingach czy halach. Zapewnienie odpowiedniej impregnacji przedłużyokres użytkowania zwykłej płyty betonowej.

Podłogi przemysłowe HAUPTMANN

Dla garaży i parkingów

żywica epoksydowaposadzka epoksydowa, żywice epoksydowe, cena

Posadzki dla garaży i parkingów

Obciążenie podstawy w pomieszczeniach do przechowywania samochodów jest relatywnieniewielkie. W niedużych garażach dopuszcza się nawet wykorzystanie linoleum. Jednak nadużych parkingach optymalnym wariantem są przemysłowe podłogi betonowe. Atutamitakiej technologii jest relatywnie niska wartość materiałów i wystarczająca do takichobciążeń eksploatacyjnych odporność na ścieranie.

Taka powłoka zapobiega pyleniu podłogi betonowej, jednak nie jest odporna woddziaływanie olejów silnikowych i odczynników chemicznych stosowanych przy myciupodłogi. W procesie eksploatacji na powłoce betonowej (topingowanej) pojawiają sięmikropęknięcia, ona zaczyna pylić i niszczy się. Naprawa takiej powłoki wiąże się zeznacznymi kosztami – pieniężnymi oraz czasowymi, czasem trzeba usunąć stary beton iułożyć nową betonową posadzkę przemysłową na nowo. Do ochrony podstawy betonowejwarto już od początku przewidzieć epoksydową powłokę podłogi. Ma ona dobrą odpornośćchemiczną, wysokie parametry wytrzymałościowe oraz odporność na ścieranie. Naparkingach stosują system międzynarodowy powłok OS 8. Jest to system z napełnieniemzaprawy epoksydowej piaskiem kwarcowym. W ten sposób jest osiągana wysokaodporność na ścieranie oraz zwiększa się parametry wytrzymałościowe podłogi.

Przy urządzaniu posadzki epoksydowej na parkingu zgodnie z systememmiędzynarodowym OS 8 podstawę betonową obrabia się szlifowaniem (frezowaniem), anastępnie posadzkę należy zagruntować zaprawą epoksydową, pokryć warstwą bazową ipodsypać piaskiem kwarcowym. Po tych operacjach podłogę zamyka się zaprawąwykończeniową epoksydową.


Grubość i chropowatość powłoki epoksydowej reguluje frakcja użytego piasku kwarcowegoi ilość materiału epoksydowego.

Podłogi przemysłowe HAUPTMANN

Dla magazynów

Posadzki dla magazynów

POSADZKI PRZEMYSŁOWE ŻYWICZNE, NA KTÓRECIĘ STAĆ

Podstawowym wymogiem stawianym posadzkom w magazynach i przechowalniach jestzdolność wytrzymywania dużego nacisku tworzonego przez piętrowe regały, palety i poprostu przechowywany ciężki sprzęt. Dlatego najlepiej sprawdzi się w tego rodzajupomieszczeniach odpowiedni rodzaj powłoki – przemysłowe posadzki bezspoinowe. Cenatakich konstrukcji zależy od grubości nanoszonej warstwy polimerowej. Ze względu na tenwskaźnik rozróżniają trzy grupy powłok:

- Impregnacja.

Na podstawę betonową nanoszą warstwę polimerową o grubości od 0,1 do 0,3 mm.Stosowane w pomieszczeniach o niedużym obciążeniu i faktycznie po prostu zapewniaprzedłużenie okresu użytkowania zwykłej płyty betonowej.

- Cienka epoksydowa podłoga bezspoinowa.

Grubośćmateriałów polimerowych wynosi do 1,5 mm. Powłoka jest nanoszona w kilka warstw i jest przeznaczona do przedsiębiorstw o średnim poziomie obciążenia podstawy.

- Pełnowartościowa konstrukcja o wysokim napełnieniu.

Warstwa polimerowa ma grubośćod 2,5 do 5 mm, To najbardziej niezawodne podłogi przemysłowe. Cena takiej powłoki jest nieco wyższa od inny ch, jednak długi czas użytkowania i zdolnośćdo wytrzymywania dowolnych obciążeńdajązyski znacznie przekraczające dodatkowy koszty.

Podłogi przemysłowe HAUPTMANN

dla przemysłu spożywczego

Posadzki dla przemysłu spożywczego

Posadzki dla przemysłu lekkiego i ciężkiego

Kluczowe parametry posadzek dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego i ciężkiego towytrzymałość mechaniczna i odporność na oddziaływanie szkodliwych substancjichemicznych. Najlepszym wariantem urządzenia pomieszczeń w takiej sytuacji sąprzemysłowe podłogi polimerowe.

Technologia tworzenia podobnej powłoki – to naniesienie kilku warstw specjalnegomateriału zawierającego polimery na podstawę betonową. W zależności od napełnieniazaprawy podłogi polimerowe dzielą na następujące rodzaje:

- Powłoka epoksydowa posadzki.

Składa sięz dwóch podstawowych składników: żywicy i utwardzacza. Jako dodatek zwiększający twardośćstosowane jest szkło kwarcowe. Podłoga ma wysokie wskaźniki odporności na oddziaływanie obciążeńfizyko-chemicznych i jużwykazała sięz najlepszej strony w przemyśle. we.

- Podłoga poliuretanowa.

Bardziej plastyczna, dlatego doskonale wytrzymuje uderzenia i wibracje, ale odpornośćchemiczna tej powłoki jest gorsza. we.

- Metakrylan metylu.

Wysoka odpornośćna jakiekolwiek oddziaływanie, w tym skoki temperatur i poziomu wilgotności, odpornośćna ścieranie i szybkośćzalewania. Jednak ten materiał jest droższy.

- Powłoka trójskładnikowa cementowo-uretanowa (poliuretanowa).

Sąto zaprawy wysokonapełnione, które sąukładane grubościąod 3 do 10 mm, o bardziej przystępnej cenie, lecz ustępująpod względem parametrów fizyko-mechanicznych innym materiałom polimerowym.

ZREALIZOWANE
PROJEKTY HAUPTMANN

ZOBACZYĆ PROJEKTY
Posadzki żywiczne - фото 242
Posadzki żywiczne - фото 243
Posadzki żywiczne - фото 228

Złóż zamówienie