Ekologiczne materiały

Ekologiczne materiały

Powłoka przemysłowa do podłóg o wytrzymałości żywic epoksydowych, elastyczności poliuretatu - a najważniejsze, że ta powłoka ma jeszcze lepsze właściwości obu.

Organizacja EPA oznaczyła ją jako "zielony" poliuretan, wyróżniający się estetycznym wyglądem, łatwy w utrzymaniu i pielęgnacji.

Epoksyuretan jest następną generacją poliuretanów.

Poproś o wycenę

Bezpłatna dostawa

Bezpłatna dostawa

Bezpłata dostawa materiałów na obiekt zamawiającego przy zamówieniu na kwotę nie mniej niż 1200 zł.

Wyjeżdżamy nieodpłatnie na obiekt w celu udzielenia konsultacji co do urządzenia powłok.

Poproś o wycenę

Hauptmann Epo 420


Poproś o wycenę
12
Jesteśmy z Wami już 12 lat!
700+
Ponad 700 z powodzeniem zrealizowanych projektów.
Hauptmann Epo 420

Hauptmann Epo 420

Przezroczysta żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowania.


Złóż zamówienie!

 

Strefa zastosowania:

Niepigmentowane lepiszcze na bazie żywicy epoksydowej do floków i powłok sypkich lub do wypełnienia porów w szwach porowatych z żywicy epoksydowej.

 

Przykłady zastosowania:

 • rynek spożywczy;
 • warsztaty;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • hale wystawowe i montażowe;
 • pomieszczenia handlowe (handel detaliczny i hurtowy);
 • przedszkola;
 • szkoły;
 • szpitale;
 • hole;
 • pomieszczenia handlowe;
 • miejsca załadunku;
 • miejsca publiczne.

Właściwości produktu

Bezbarwny dwuskładnikowy płynny roztwór żywicy epoksydowej do wykonania posadzki bezspoinowej na podstawie bisfenolu А:

 • słabo żółknący z biegiem czasu;
 • trwały;
 • nie rozmiękcza;
 • dobra wytrzymałość na obciążenie;
 • odporność na chemię.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • beton maksymalnie 4% masy
 • posadzka cementowa maksymalnie 4% masy

 

Przygotowanie podłoża

Wykonać niezbędne czynności, aby podłoże spełniało wymagania jakościowe (śrutowanie, frezowanie). Miejsca wybojów i ubytki wcześniej wypełnić Hauptmann Epo 320.

 

Przygotowanie

Dodać utwardzacz В do masy podstawowej А. Intensywnie wymieszać mieszałką, przenieść mieszankę do innego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać.

Przy wykonaniu wypełnionych systemów do mieszanki składników żywicy epoksydowej dodaje się wypełniacz, mieszając powoli. Następnie jeszcze raz starannie wymieszać.

Gotową mieszankę nanieść na powierzchnię odpowiednim narzędziem i dobrze rozprowadzić.

 

Proporcje mieszania:

100:50 wg masy

 

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 15 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność materiału.

 

Rady odnośnie pracy

Naniesienie:

Do naniesienia użyć zębatą kielnię, wałki epoksydowe lub rakle gumowe.

Czas przerw:

Przy 20°С czas przerw między procesami obróbki wynosi minimum 6 godzin i maksymalnie 48 godzin. Przy czasie przerwy technologicznej przekraczającej 48 godzin powierzchnia poprzedniej warstwy powinna być zasypana warstwą wyżarzonego piasku kwarcowego. Wymienione zakresy zmniejszają się ze wzrostem temperatury, a przy niższej temperaturze odpowiednio wzrastają.

Temperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach 8 – 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60%:

- można chodzić po 12 godzinach
- obciążenie mechaniczne po 2 dniach
- pełne utwardzenie po 7 dniach

Przy niższej temperaturze odpowiednio dłużej.

W procesie utwardzania (około 24 godzin przy 20°С) naniesiony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą pojawić się problemy z twardnieniem niektórych fragmentów lub uszkodzenia powierzchni.

 

Przypadki zastosowania

Grunt:

Produkt Hauptmann Epo 420 w charakterze gruntu nanieść wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Warstwa utrwalająca do zasypu:

Produkt Hauptmann Epo 420 szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni z zużyciem 0,5-1 kg/m2. Po ułożeniu warstwy utrwalającej nie oczekując wyschnięcia przysypać piaskiem frakcji 0.4-0.8 mm na powierzchnię do pełnego nasycenia. Po utwardzeniu żywicy niezwiązany piasek sprzątnąć szczotką lub odkurzaczem.

Warstwa licowa do zasklepienia piasku kwarcowego:

Produkt Hauptmann Epo 420 nanieść łopatką gumową lub żelazną szpachlą w zależności od założonej chropowatości. Uzyskaną powłokę wyrównać wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,6-0,9 kg/m2.

Wypełniacz porów:

Nanieść wystarczającą ilość czystej żywicy na powierzchnię, rozprowadzić stosownym narzędziem, na przykład gumową łopatką, a następnie opracować rolką strukturową tak, aby powstała równomierna struktura powierzchniowa. Zużycie w zależności od podłoża i zastosowania 0,3-0,5 kg/m2.

 

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy oczyścić rozpuszczalnikiem.

 

Porady

Wszystkie powyższe badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych (20°С). Przy obróbce na placu budowy można uzyskać kilka różnych wskaźników. Obciążenia mechaniczne przy szlifowaniu prowadzą do powstawania śladów zużycia na powierzchni powłoki. Nie nadaje się do sprzętu z metalowymi lub poliamidowymi pokrywami.

 

Zużycie i przechowywanie

Zużycie:

Zużycie produktu wynosi średnio 0,2-0,1 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С.

Termin przechowywania nie mniej niż 12 miesięcy.

 

Podobne produkty

Hauptmann Epo Farbig - фото
 • Ekilogiczność
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na uderzenia
 • Ogniotrwałość
 • Odporność na UV

Posadzka pigmentowana na bazie żywicy epoksydowej o szerokim zakresie zastosowania

Hauptmann Epo 420 - фото
 • Ekilogiczność
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na uderzenia
 • Ogniotrwałość
 • Odporność na UV

Przezroczysta żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowania.

Złóż zamówienie

Wybór koloru

Standardowe kolory RAL:

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie