Ekologiczne materiały

Ekologiczne materiały

Powłoka przemysłowa do podłóg o wytrzymałości żywic epoksydowych, elastyczności poliuretatu - a najważniejsze, że ta powłoka ma jeszcze lepsze właściwości obu.

Organizacja EPA oznaczyła ją jako "zielony" poliuretan, wyróżniający się estetycznym wyglądem, łatwy w utrzymaniu i pielęgnacji.

Epoksyuretan jest następną generacją poliuretanów.

Poproś o wycenę

Bezpłatna dostawa

Bezpłatna dostawa

Bezpłata dostawa materiałów na obiekt zamawiającego przy zamówieniu na kwotę nie mniej niż 1200 zł.

Wyjeżdżamy nieodpłatnie na obiekt w celu udzielenia konsultacji co do urządzenia powłok.

Poproś o wycenę

Hauptmann Epo 320


Poproś o wycenę
12
Jesteśmy z Wami już 12 lat!
700+
Ponad 700 z powodzeniem zrealizowanych projektów.
Hauptmann Epo 320

Hauptmann Epo 320

Grunt epoksydowy z wypełniaczem mineralnym. Grunt epoksydowy o szerokim zakresie zastosowania


Złóż zamówienie!

Strefa zastosowania

Produkt na bazie żywicy epoksydowej, do gruntowania, w charakterze mieszanki wyrównującej oraz w charakterze materiału do przygotowania zapraw i posadzek bezspoinowych wytrzymujących duże obciążenia.

 

Przykłady zastosowania:

 • rynek spożywczy;
 • warsztaty;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • przemysł spożywczy;
 • zakłady mięsne;
 • piekarnie;
 • place do załadunku i rozładunku;

 

Właściwości produktu

 • średnia lepkość;
 • dobra przenikalność
 • nie zawiera plastyfikatorów
 • dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2.

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

 • beton maksymalnie 4% masy
 • posadzka cementowa maksymalnie 4% masy

Podłoża chronić przed podciąganiem wilgoci (niepożądanej).

 

Przygotowanie podłoża

Wykonać niezbędne czynności, aby podłoże spełniało wymagania jakościowe (śrutowanie,  szlifowanie diamentowe).

 

Przygotowanie

Do podstawowego składnika А dodać utwardzacz В. Intensywnie wymieszać, przelać mieszankę do innego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać. Przy przygotowaniu wypełnionych mieszanek na podstawie żywic epoksydowych dodać odpowiednią ilość wypełniacza, wolno mieszając. 

 

Proporcje mieszania

86:14 wg masy

 

Czas obrabialności materiału

Przy temperaturze 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% - około 15 minut. Podwyższone temperatury skracają, zaś obniżone wydłużają żywotność materiału.

 

Porady odnośnie pracy

W trakcie pracy stosować właściwe środki ochrony.

Naniesienie:

Do naniesienia użyć gładką kielnię, gumowe rakle, zębate gumowe rakle.

Тemperatura obróbki:

Temperatura środowiska, materiału i podłoża powinna mieścić się w granicach 8 – 30°С. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60%:

- obciążenie mechaniczne po 1 dniu

- pełne utwardzenie po 7 dniach

Przy niższej temperaturze odpowiednio dłużej.

W procesie utwardzania (około 24 godzin przy 20°С) naniesiony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą pojawić się problemy z adhezją lub uszkodzenia powierzchni.

 

Przykłady zastosowania

Grunt/szpachlówka:

Produkt Hauptmann Epo 320 w charakterze gruntu /szpachlówki nanieść szpachlą. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni.

Posadzka bezspoinowa /pokrycie do zasypu

Produkt Hauptmann Epo 320 szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni z zużyciem 1,5-1,8 kg/m2. Po ułożeniu warstwy bazowej nie oczekując wyschnięcia przysypać piaskiem frakcji 0.4-0.8 mm na powierzchnię do pełnego nasycenia. Po utwardzeniu żywicy niezwiązany piasek sprzątnąć szczotką lub odkurzaczem.

Gęsta zaprawa epoksydowa:

Przygotować zaprawę w stosunku 1:5 wg masy z piaskiem kwarcowym, po czym rozprowadzić i wygładzić powierzchnię gładką kielnią. Zużycie na 1 mm grubości warstwy około 0,4 kg/m2 Hauptmann Epo 320 i 2 kg/m2 piasku frakcji 0.2-0.4 mm.

Zaprawa budowlana na bazie żywicy epoksydowej:

Przygotować zaprawę w stosunku 1:8 wg masy z piaskiem kwarcowym, po czym rozprowadzić i wygładzić powierzchnię gładką kielnią. Zużycie na 1 mm grubości warstwy około 0,25 kg/m2 Hauptmann Epo 320 i 2 kg/m2 piasku frakcji 0.2-0.4 mm.

 

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie po zakończeniu pracy oczyścić rozpuszczalnikiem.

 

Porady

Wszystkie powyższe badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych (20°С) i na odcieniach standardowych. Przy pracy z produktem na placu budowy można uzyskać kilka różnych wskaźników.

Przy pracy w pomieszczeniach wewnętrznych należy je dobrze wentylować. Z powodu różnej zdolności wchłaniania podłóż mineralnych obszary nasączone mogą mieć plamy.

Pod wpływem promieniowania UV i warunków pogodowych żywice epoksydowe tracą stabilność koloru. 

 

Zużycie i przechowywanie

Zużycie:

Zużycie produktu wynosi średnio 0,2-1,6 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +8°С 

Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

Podobne produkty

Hauptmann Epo Farbig - фото
 • Ekilogiczność
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na uderzenia
 • Ogniotrwałość
 • Odporność na UV

Posadzka pigmentowana na bazie żywicy epoksydowej o szerokim zakresie zastosowania

Hauptmann Epo 420 - фото
 • Ekilogiczność
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na uderzenia
 • Ogniotrwałość
 • Odporność na UV

Przezroczysta żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowania.

Złóż zamówienie

Wybór koloru

Standardowe kolory RAL:

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie