Ekologiczne materiały

Ekologiczne materiały

Powłoka przemysłowa do podłóg o wytrzymałości żywic epoksydowych, elastyczności poliuretatu - a najważniejsze, że ta powłoka ma jeszcze lepsze właściwości obu.

Organizacja EPA oznaczyła ją jako "zielony" poliuretan, wyróżniający się estetycznym wyglądem, łatwy w utrzymaniu i pielęgnacji.

Epoksyuretan jest następną generacją poliuretanów.

Poproś o wycenę

Bezpłatna dostawa

Bezpłatna dostawa

Bezpłata dostawa materiałów na obiekt zamawiającego przy zamówieniu na kwotę nie mniej niż 1200 zł.

Wyjeżdżamy nieodpłatnie na obiekt w celu udzielenia konsultacji co do urządzenia powłok.

Poproś o wycenę

Hauptmann Lack Epo 2K


Poproś o wycenę
12
Jesteśmy z Wami już 12 lat!
700+
Ponad 700 z powodzeniem zrealizowanych projektów.
Hauptmann Lack Epo 2K

Hauptmann Lack Epo 2K

Epoksydowy przezroczysty lakier zasklepiający z połyskiem do prac wewnętrznych


Złóż zamówienie!

 

Sfera zastosowania

W charakterze powłoki zasklepiającej na dowolne posadzki epoksydowe i cementowo-polimerowe Hauptmann oraz do stabilizacji i zasklepiania dekoracyjnych floków.

Przykłady zastosowania:

 • pomieszczenia składowe;
 • pomieszczenia produkcyjne;
 • garaże;
 • parkingi wielopoziomowe;
 • balkony;
 • powierzchnie cokołu budynku;
 • warsztaty.
 • słaby zapach;
 • wytrzymały na obciążenia mechaniczne i chemiczne;
 • odporny na promieniowanie UV.

Podłoże

Podłoże z powłoką Hauptmann powinno być wolne od substancji pogarszających adhezję, powierzchnia powinna być czysta. Powłokę zasklepiające nanosić w ciągu 48 godzin po naniesieniu powłoki podstawowej. Jeśli powłoka zasklepiająca jest nanoszona później, przed jej naniesieniem powierzchnię wstępnie opracować narzędziami ciernymi, a następnie starannie usunąć pył. 

 

Przygotowanie mieszanki 

80:20 w ułamkach masowych

 

Wskazówki co do zastosowania

Temperatura materiału, powietrza i podłoża nie powinna być niższą, niż +8°C i nie wyższa, niż +25°C. Przy temperaturze > 20°C produkt należy rozcieńczyć wodą (10%). Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Przy względnej wilgotności powietrza > 60% należy zapewnić dobrą wentylację.

Temperatura podłoża powinna być przynajmniej o 3°С wyższa od temperatury punktu rosy. Przed zastosowaniem wymieszać materiał do stanu jednorodnego. Przekonać się, że przy zastosowaniu materiał nie nakłada się na zakładkę na odcinki z już naniesionym materiałem. W zależności od obrabianej powierzchni zaleca się zastosować nie mniej niż 2 robocze przejścia i nanosić materiał na krzyż, co pozwoli uzyskać równomierne krycie: jedna lub kilka osób nanoszą materiał w jednym kierunku, i jeszcze jedna natychmiast wałkuje w poprzek (pod kątem 90º) wałkiem do żywic epoksydowych 50 сm i równomiernie rozprowadza materiał pas za pasem. Po 30 minutach pracy zastąpić wałki nowymi. W tym samym czasie należy wykorzystać rozpoczęte opakowanie. Zbyt długie stosowanie wałka i materiału prowadzi do zwiększenia stopnia połysku i/lub zauważalnych śladów po wałku. Unikać powstawania kałuż.

 

Czas wysychania:

Przy 20°С i wilgotności względnej powietrza 60% powierzchnia może być obciążona ruchem pieszym po 24 godzinach, obciążeniom mechanicznym– po 3 dniach, pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. Niższe temperatury przedłużają czas wysychania.

 

Wskazówki szczególne

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu o kolorze standardowym w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy pracy z produktem na obiekcie możliwe są nieznaczne odchyłki od podanych parametrów. Przy wyższych wymaganiach co do wyglądu zewnętrznego lub obciążeń mechanicznych oraz przy wykonaniu posadzek z flokami dekoracyjnymi powłoka zasklepiająca nakłada się w kilka warstw. Obciążenia mechaniczne cierne prowadzą do pojawienia się śladów zużycia na powierzchni powłoki. Przy nierównomiernym naniesieniu, przeciągach i skokach temperatur możliwe jest powstanie nierównej powłoki wskutek różnego stopnia połysku. Hauptmann Lack 2K wyróżnia się wysoką odpornością do rozgrzanych opon samochodowych.  

Narzędzia robocze, czyszczenie

Narzędzia pracy i ewentualne zabrudzenia niezwłocznie poza zakończeniu pracy czyścić wodą.

 

Środki ochrony indywidualnej

Rękawice, okulary ochronne, ochrona przed rozpryskiem, ubrania z długimi rękawami lub narękawki.

Przy naniesieniu materiału rozpylaczem zastosować dodatkową ochronę (półmaskę).

 

Zużycie, przechowywanie

Zużycie produktu:

 

Zużycie materiału zależy od stanu podłoża i wynosi 0,1-0,2 kg/m2.

Przechowywanie produktu:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu fabrycznym w chłodnych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych przy temperaturze nie niżej +5°С .
Termin przechowywania nie mniej niż 9 miesięcy.

 

Podobne produkty

Hauptmann Epo Farbig - фото
 • Ekilogiczność
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na uderzenia
 • Ogniotrwałość
 • Odporność na UV

Posadzka pigmentowana na bazie żywicy epoksydowej o szerokim zakresie zastosowania

Hauptmann Epo 420 - фото
 • Ekilogiczność
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na uderzenia
 • Ogniotrwałość
 • Odporność na UV

Przezroczysta żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowania.

Złóż zamówienie

Wybór koloru

Standardowe kolory RAL:

Złóż zamówienie

Złóż zamówienie