POSADZKA HAUPTMANN A1

Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Struktura posadzki

1. Podłoże betonowe.
2. Grunt: Hauptmann Epo 420/Epo 320 
3. Warstwa licowa: Hauptmann Epo Farbig/ Epo W Farbig

Podłoże do posadzki

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

  • Beton maksymalnie 4% masy
  • Powłoka cementowa maksymalnie 4% masy.

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały na kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki.

Przygotowanie podłoża

Aby podłoże odpowiadało wszystkim powyższym wymogom, należy go we właściwy sposób przygotować, na przykład wykonując śrutowanie lub szlifowanie diamentowe. Odpryski i fragmenty uszkodzone podłoża należy wyrównać produktem Hauptmann Epo 320.

Przykłady zastosowania posadzki Hauptmann A1

Gruntowanie:

Produkt Hauptmann Epo 420 w charakterze gruntu nanoszą gumową łopatką i wałkują wałkiem epoksydowym do uzyskania równej powierzchni. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od powierzchni. 

Warstwa licowa:

Produkt Hauptmann Epo Farbig/ Epo W Farbig szpachlą zębatą rozprowadzić po powierzchni, uzyskaną powłokę wyrównać wałkiem epoksydowym. Zużycie produktu 0,5-0,9 kg/m2.

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy przetwarzaniu produktu na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia parametrów. Możliwe są nieznaczne odchylenia koloru produktu z różnych partii. Na sąsiadujących powierzchniach należy przetwarzać produkt z jednej partii. Pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych możliwa jest zmiana koloru posadzki epoksydowej. Trwałość koloru posadzki można poprawić poprzez naniesienie ochronnej powłoki zamykającej, pochłaniającej promienie UV, na bazie poliuretanów.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV