1000+ Ponad 1000 z powodzeniem
zrealizowanych
projektów
15+ Jesteśmy z Wami
już 15 lat!

W warunkach obiektów przemysłowych funkcje praktyczne posadzek mają pierwszeństwo przed ich walorami dekoracyjnymi.

Ze względu na występowanie intensywnych obciążeń mechanicznych i innych szkodliwych czynników posadzki do magazynów należy dobierać zgodnie z surowymi wymogami technicznymi.

Wymagania do posadzek

Systemy posadzkowe do magazynów poddawane są testom pod kątem wielu obowiązujących norm jakościowych, w tym koniecznie na:

  • Odporność na uderzenia, wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i ścieranie. Jest to szczególnie ważne w przypadku posadzek do dużych magazynów, w których do pracy z wielkogabarytowymi obiektami używane są ciężkie podnośniki magazynowe. Z biegiem czasu na skutek częstego przemieszczania się sprzętu magazynowego powierzchnia posadzki narażona jest na ścieranie i odkształcanie się.
  • odkształcanie się. Odporność chemiczna. Ważna jest nie tylko odporność posadzki na środki czyszczące, ale przede wszystkim jej odporność na działanie olejów, rozpuszczalników, odpadów benzyny, farb itp. W przeciwnym razie integralność posadzki może zostać przerwana i na posadzce mogą uwidocznić się plamy.
  • Odporność termiczna. Zmiany temperatury, zwłaszcza lokalne, często powodują pęknięcia powierzchni pomieszczenia. Najbardziej szkodliwe w tym kontekście są lokalne zmiany temperatury, które występują w magazynach wyposażonych w wydajne systemy chłodzenia i ogrzewania w różnych sektorach.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe pozostaje jednym z kluczowych kryteriów wymagań stawianych materiałom budowlanym dowolnej kategorii. Obecność substancji palnych w składzie tego lub innego materiału wielokrotnie stawała się przyczyną pożarów w budynkach przemysłowych.
  • Antypoślizgowość. W warunkach pracy z dużymi i masywnymi przedmiotami śliska nawieżchnia zwiększa ryzyko powstania urazów i sytuacji awaryjnych. Antyelektrostatyczność – wymóg najczęściej stosowany do posadzek w magazynach, w których składowane są urządzenia elektryczne lub inny sprzęt wrażliwy na działanie prądu elektrycznego.

Wybierz swój rodzaj posadzki

Rodzaje posadzek

W oparciu o warunki konkretnego budynku przemysłowego należy wybierać pomiędzy kilkoma rodzajami posadzek do magazynów:

Posadzki wylewane kwarcowe. Znane są z dobrej wytrzymałości i odporności na uderzenia dzięki obecności w swoim składzie warstwy piasku kwarcowego i żywic epoksydowych.

Posadzki poliuretanowewyróżniają się elastycznością i odpornością na ścieranie swojej warstwy betonowo-polimerowej.

Przemysłowe posadzki polimerowe są przez wielu uważane za uniwersalne rozwiązanie, ponieważ spełniają wszystkie kluczowe wymagania dotyczące posadzek przemysłowych. W zależności od obciążeń roboczych w warunkach magazynowych, można je wzmocnić zbrojeniem w celu uzyskania lepszej wytrzymałości.

Firma HAUPTMANN oferuje usługi w zakresie wylewania posadzek w pomieszczeniach magazynowych w obiektach klientów. Dysponujemy materiałami budowlanymi znanych producentów z niemieckimi certyfikatami jakości oraz przeszkolonym zespołem specjalistów.Możesz zamówić produkt w dowolnej potrzebnej ilości, wybierając żądany kolor z naszej oferty.

PRODUKCJA HAUPTMANN