POSADZKA HAUPTMANN C5

Cena podana orientacyjnie, przy rozłożeniu materiału na równą powierzchnię nie wymagającej napraw. Cena zależna jest od metrażu, stanu istniejącego podłoża oraz lokalizacji inwestycji.

Struktura posadzki

1. Podłoże betonowe
2. Grunt: Hauptmann Grund;
3. Warstwa bazowa: Hauptmann Cemtop 340.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, mocne i odporne na odkształcenie, bez odwarstwiających się cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, produktów zużycia gumy i innych substancji pogarszających adhezję. Wytrzymałość powierzchni podłoża na rozciąganie powinna wynosić średnio 1,5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 25 N/mm2. 

Powierzchnie powinny mieć równoważną wilgotność:

  • Beton maksymalnie 4% masy
  • Posadzka cementowa maksymalnie 4% masy

Przed zastosowaniem na powłokach ceramicznych, starych powłokach, substancjach wyrównujących i litym asfalcie należy w pomieszczeniach wewnętrznych sprawdzić materiały na kompatybilność, w razie konieczności wykonać próbne naniesienie powłoki.

Przygotowanie podłoża

Aby podłoże odpowiadało wszystkim powyższym wymogom, należy go we właściwy sposób przygotować, na przykład wykonując śrutowanie lub szlifowanie diamentowe.

Przykłady zastosowania

Progi drzwi, stopnie, kanały wodociągowe i przelewy burzowe powinny być izolowane barierą ze spienionych materiałów. Większe powierzchnie powinny być podzielone na odcinki. Zwykła szerokość odcinka - 8-12 m, w zależności od mocy pompy.

Gruntowanie:
ProduktHauptmann Grund nanieść przy pomocy wałka welurowego. Zużycie produktu 0,2-0,4 kg/m2 w zależności od podłoża.

Warstwa bazowa:
Produkt Hauptmann Cemtop 340 może być zmieszany w automatycznej betoniarce z pompą i rozprowadzony po powierzchni, uzyskaną powierzchnię wyrównać wałkiem igłowym. Zmieszany materiał powinien być wykorzystany w ciągu 15 minut. Zużycie produktu  8-15 kg/m2  w zależności od założonej grubości.

Zalecana grubość - 4-10  mm w ciągu jednej operacji. Maksymalna grubość wynosi 25 mm. W warunkach normalnych można chodzić po posadzce po 1-2 godzinach, a po tygodniu w zależności od warunków obiektu poddawać większym obciążeniom. Wyschnięty i dopiero co ułożony produkt może być malowany lakierem Hauptmann Lack 2K  lub żywicą epoksydową Hauptmann Epo Farbig/Epo W Farbig, aby ochronić go przed brudem, przenikającym w posadzkę cementową.

Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane przy testowaniu produktu w warunkach laboratoryjnych (+20°С). Przy przetwarzaniu produktu na obiekcie możliwe są nieznaczne odchylenia parametrów.

Charakterystyka

HAUPTMANN EPO W FARBIG Pigmentowana dwuskładnikowa powłoka emulgowana olej-woda na bazie żywicy epoksydowej Epo W Farbig
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV
HAUPTMANN EPO W 320 Grunt epoksydowy na bazie emulsji oleju w wodzie, stosowany jako grunt i środek zwiększający przyczepność do zastosowania w systemach ochrony powierzchni podłóg i ścian.
Ekilogiczność
Odporność na ścieranie
Odporność na uderzenia
Ogniotrwałość
Odporność na UV